รูปเหมือนปั้มหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ รุ่นแรก พิมพ์ A

"รูปเหมือนปั้มหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ รุ่นแรก พิมพ์ A"

พระครูนิวาสธรรมขันธ์ (เดิม พุทธสโร) วัดหนองโพ