พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ

"พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังฯ"

พระสมเด็จปิลันทน์ หรือ พระสมเด็จพระพุทธุปบาทปิลันทน์
จัดสร้างโดย หม่อมเจ้าสมเด็จพระพุฒาจารย์ (ทัด เสนีวงศ์)
ท่านทรงเป็นศิษย์เอกของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
การสร้างพระเครื่องสมเด็จพระปิลันทน์ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในช่วง ปี พ.ศ.2407
ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่ "พระพุทธบาทปิลันทน์"
พระพุทธบาทปิลันทน์ ส่วนหนึ่งเพื่อแจกผู้มีจิตศรัทธาไว้เป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันภยันตราย
อีกส่วนหนึ่งเพื่อบรรจุไว้ในพระสถูปเจดีย์เพื่อเป็นพุทธบูชาและสืบสานพระบวรพุทธศาสนา
พระสมเด็จปิลันทน์ จัดสร้างเป็น "พระพิมพ์เนื้อผงใบลานเผา" รูปแบบและพิมพ์ มีความประณีตงดงามด้วยฝีมือช่างหลวงหรือช่างสิบหมู่
ทั้งยังได้รับความอนุเคราะห์จากพระอาจารย์ คือ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต)
มอบมวลสารพระสมเด็จวัดระฆังฯ รวมทั้ง "ผงปถมัง" ให้เป็นส่วนผสม
นอกจากนี้ยังเมตตาร่วมอธิษฐานจิตอีกด้วย
จึงได้เรียกขานกันในอีกนามหนึ่งว่า "พระเครื่องสองสมเด็จ"

พระสมเด็จปิลันทน์ มีทั้งลงกรุและไม่ลงกรุ
พระสมเด็จปิลันทน์ ส่วนหนึ่งสร้างแล้วแจกเลย องค์พระจะสะอาดสอ้าน ไม่ปรากฏคราบขี้กรุ
ส่วนพระที่ลงกรุนั้น จะมีคราบกรุ หรือที่เรียกกันว่า "คราบไข"
ในลักษณะเป็นไขสีขาวคล้ายไขวัวเกาะติดเป็นแผ่นบ้างเป็นเม็ดๆบ้าง
คนรุ่นเก่ากล่าวไว้ว่า"ปิลันทน์ ให้ดูไข แร่บางไผ่ ให้ดูเสี้ยน"
ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Google.

Visitors: 2,565