เหรียญหล่อโบราณ หลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง พิมพ์จอบ

"เหรียญหล่อโบราณ หลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง พิมพ์จอบ"
หลวงพ่อไปล่ "ฉันทสโร"
ท่านเกิดในสมัยรัชกาลที่ 4 เมื่อ ปี พ.ศ.2403 ต.บางบอนใต้ อ.บางขุนเทียน จ.ธนบุรี
เมื่ออายุ 8 ขวบได้ไปศึกษาหนังสือไทยและขอมกับ พระอาจารย์ทัด วัดสิงห์
ได้รับการอุปสมบทที่วัดกำแพง เมื่อ ปี พ.ศ.2426 อายุ 23 ปี
โดยมีพระอาจารย์ทัด วัดสิงห์ พระอุปัชฌาย์
หลวงพ่อพ่วง วัดกก เป็นพระกรรมวาจาจารย์
หลวงพ่อดิษฐ์ วัดกำแพง เป็นพระอนุสาวนาจารย์
ได้รับฉายาว่า “ฉันทสโร”
หลวงพ่อไปล่ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด ท่องบทสวดมนต์จนจบทุกบททุกคัมภีร์ จดจำได้แม่นยำ
หลังจากอุปสมบทได้ 2 พรรษา ท่านก็สามารถสวนบทปาฏิโมกข์ได้
ต่อมาหลวงพ่อไปล่ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์ในเขตบางขุนเทียน
และด้วยปฏิปทาอันน่าศรัทธาเลื่อมใสของท่านนี้เองทำให้ชาวบ้านมีความเคารพนับถือท่านมาก
ท่านได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดกำแพง ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2431
หลวงพ่อไปล่ "ฉันทสโร"มรณภาพ เมื่อ ปี พ.ศ.2489 รวมสิริอายุได้ 86 ปี 63 พรรษา

เหรียญหล่อพิมพ์จอบ หลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง
ลักษณะเหรียญ ด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อไปล่ นั่งขัดสมาธิราบ บนฐานชั้นเดียว
รูปทรงจอบ มีเส้นโค้งนูน โดยรอบเหรียญ 2 เส้น ปรากฏรายละเอียดบนใบหน้าพอประมาณ
ครองจีวรเห็นรัดประคดชัดเจน ด้านบนเหรียญมีหูหล่อในตัว
พุทธคุณเหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ มหาอุตม์ คงกระพันชาตรี และเมตตามหานิยม จนเป็นที่เลื่องลือ
ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Google.

Visitors: 8,806