เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง หลังยันต์ห้า เนื้อสัมฤทธิ์

"เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง หลังยันต์ห้า เนื้อสัมฤทธิ์"
พระภาวนาโกศลเถระ หรือ หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง
หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ท่านเกิดเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ปี พ.ศ.2375
หลวงปู่เอี่ยม อุปสมบทที่ วัดราชโอรส เมื่อ ปี พ.ศ.2397
โดยมีพระสุธรรมเทพเถระ(เกิด) เป็นพระอุปัชฌาย์
พระธรรมเจดีย์ (จีน) กับพระภาวนาโกศลเถระ(รอด) เป็นพระคู่สวด
เมื่ออุปสมบทแล้วก็ได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดนางนองกับพระภาวนาโกศล(รอด)
ศึกษาวิปัสสนาธุระและพุทธาคมกับหลวงปู่รอด หลวงปู่เอี่ยมก็ได้ติดตามหลวงปู่รอดมาจำพรรษาที่วัดโคนอน
และศึกษาวิปัสสนาธุระและพุทธาคมกับหลวงปู่รอด จวบจนหลวงปู่รอดมรณภาพลง
ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระวันรัต(แดง) วัดสุทัศน์
ช่วยคัดเลือกหาผู้ที่มีความสามารถเหมาะสมมาปกครองวัดหนัง
สมเด็จพระวันรัตได้เลือกหลวงปู่เอี่ยมให้มาเป็นเจ้าอาวาส วัดหนัง ใน ปี พ.ศ.2441
และต่อมาได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระภาวนาโกศลเถระ
และได้รับพระราชทานพัดยศงาสานฝ่ายวิปัสสนาธุระ จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระครูคำและพระปลัดแจ้ง มีความประสงค์จะสร้างเหรียญหลวงปู่เอี่ยมไว้อีกรุ่นหนึ่ง เพื่อเป็นอนุสรณ์ชิ้นสุดท้าย
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนังหลังยันต์ห้า จัดสร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2469 จัดสร้างประมาณ 1,000 เหรียญ
เมื่อจัดสร้างเสร็จพระปลัดแจ้งก็นำใส่พานมาให้หลวงปู่เอี่ยมปลุกเสก
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม หลังยันต์ห้า จัดสร้างในตอนต้น ปี พ.ศ.2469 ก่อนที่หลวงปู่เอี่ยมจะมรณภาพ
ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Google.

Visitors: 2,527