เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง รุ่นแรก เนื้อเงิน

"เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง รุ่นแรก เนื้อเงิน"
พระภาวนาโกศลเถระ หรือ หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง
หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ท่านเกิดเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ปี พ.ศ.2375
หลวงปู่เอี่ยม อุปสมบทที่ วัดราชโอรส เมื่อ ปี พ.ศ.2397
โดยมีพระสุธรรมเทพเถระ(เกิด) เป็นพระอุปัชฌาย์
พระธรรมเจดีย์ (จีน) กับพระภาวนาโกศลเถระ(รอด) เป็นพระคู่สวด
เมื่ออุปสมบทแล้วก็ได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดนางนองกับพระภาวนาโกศล(รอด)
ศึกษาวิปัสสนาธุระและพุทธาคมกับหลวงปู่รอด หลวงปู่เอี่ยมก็ได้ติดตามหลวงปู่รอดมาจำพรรษาที่วัดโคนอน
และศึกษาวิปัสสนาธุระและพุทธาคมกับหลวงปู่รอด จวบจนหลวงปู่รอดมรณภาพลง
ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระวันรัต(แดง) วัดสุทัศน์
ช่วยคัดเลือกหาผู้ที่มีความสามารถเหมาะสมมาปกครองวัดหนัง
สมเด็จพระวันรัตได้เลือกหลวงปู่เอี่ยมให้มาเป็นเจ้าอาวาส วัดหนัง ใน ปี พ.ศ.2441
และต่อมาได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระภาวนาโกศลเถระ
และได้รับพระราชทานพัดยศงาสานฝ่ายวิปัสสนาธุระ จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
หลวงปู่เอี่ยม มรณภาพ เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2469 สิริอายุได้ 94 ปี พรรษาที่ 72

เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง รุ่นแรก จัดอยู่ในชุดเบญจภาคีเหรียญคณาจารย์
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง รุ่นแรก ด้านหน้ามีแม่พิมพ์เดียว
ส่วนด้านหลังมี 2 แม่พิมพ์ คือ
1.พิมพ์ด้านหลัง 3 จุด
2.พิมพ์ด้านหลัง 4 จุด
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง รุ่นแรก นับว่าหาได้ยากมาก
พุทธคุณเด่นทางด้านอยู่ยงคงกระพันชาตรี แคล้วคลาด เมตตามหานิยม และคุ้มครองป้องกันภัย
ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Google.

Visitors: 1,549