เหรียญหลวงปู่ทวด รุ่น 3 วัดช้างให้ จ.ปัตตานี

"เหรียญหลวงปู่ทวด รุ่น 3 วัดช้างให้ จ.ปัตตานี"
เหรียญหลวงปู่ทวด รุ่น 3 จัดสร้างใน ปี พ.ศ.2504
จัดสร้างโดยพระครูวิสัยโสภณ หรือ ท่านพระอาจารย์ทิม อดีตเจ้าอาวาสวัดช้างให้
เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่น 3 ปี พ.ศ.2504 เป็น พิธีใหญ่ในการจัดสร้าง