เหรียญหลวงพ่อธรรมจักร วัดธรรมามูลวรวิหาร

"เหรียญหลวงพ่อธรรมจักร วัดธรรมามูลวรวิหาร"
หลวงพ่อธรรมจักร เป็นพระพุทธรูปคู่เมืองชัยนาทมาแต่โบราณ
ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารวัดธรรมามูล ต.ธรรมามูล อ.เมือง จ.ชัยนาท
เป็นศิลปะประยุกต์ ช่วงสมัยเชียงแสนตอนปลายถึงสุโขทัยตอนต้นผสมกับสมัยอยุธยา
พุทธลักษณะ เป็นพระพุทธรูป ปางห้ามญาติ ประทับยืนบนฐานรูปดอกบัว
พระหัตถ์ขวาทรงยกขึ้นเสมอพระอุระหันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ
เหรียญหลวงพ่อธรรมจักรรุ่นแรกจัดสร้างใน ปี พ.ศ.2461 พิธีพุทธาภิเษกใหญ่
ได้มีพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในสมัยนั้นเข้าร่วมพิธีกันหลายรูป
และหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ก็ได้รับนิมนต์เข้าร่วมในพิธีพุทธาภิเษกด้วย
เหรียญหลวงพ่อธรรมจักรจัดสร้างด้วยกัน 2 เนื้อได้แก่
เหรียญเนื้อเงิน
เหรียญเนื้อทองแดง
เหรียญหลวงพ่อธรรมจักร วัดธรรมามูลวรวิหาร ถือว่าเป็นสุดยอดเหรียญพระพุทธที่เป็นที่สุดแห่งเมืองชัยนาท
ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Google.

Visitors: 2,565