เหรียญหล่อโบราณ ระฆังหลังฆ้อน วัดระฆังโฆสิตาราม

"เหรียญหล่อโบราณ ระฆังหลังฆ้อน วัดระฆังโฆสิตาราม"
เหรียญหล่อโบราณ ระฆังหลังค้อน จัดสร้างขึ้น 2 วาระ 
วาระแรก จัดสร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2462
เพื่อสมนาคุณแก่ผู้บริจาคทรัพย์ซ่อมแซมพระอุโบสถวัดระฆัง หลังเก่า
วาระที่ 2 จัดสร้างขึ้นเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2482-2483
เนื่องจากสภาวะการเมืองโลกในขณะนั้น ส่อเค้าว่าจะเกิดสงคราม จึงจัดสร้างพระเครื่องขึ้น
เพื่อแจกจ่ายแก่ทหาร และ ตำรวจ ที่จะต้องออกไปรบ 
และส่วนหนึ่งเพื่อแจกเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชน 
พระวัดระฆังหลังค้อน ทั้ง 2 วาระ จัดสร้างขึ้นโดย 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(ม.ร.ว.เจริญ อิศรางกูร) เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม ณ ขณะนั้น

ลักษณะพิมพ์พระ เป็นรูปองค์พระปฏิมา ประทับนั่งปางสมาธิ บนอาสนะบัว 2 ชั้น อยู่ภายในซุ้มครอบแก้ว 
พื้นภายในเส้นครอบแก้ว ด้านหลังองค์พระเป็นปรกโพธิ์เหมือนกันหมด 
ลักษณะเป็น เม็ดกลม รายรอบเหนือพระเศียร เหมือนพระพิมพ์ปรกโพธิ์

ด้านประสบการณ์ที่เด่นมาก คือ คงกระพันชาตรีและแคล้วคลาดจากภัยพิบัติทั้งปวง 
เรื่องคงกระพันชาตรีนั้น สมัยก่อนถึงกับมีคำกล่าวกันว่า “ลงน้ำปลิงไม่เกาะ”
เหรียญหล่อโบราณ ระฆังหลังค้อน นับได้ว่าเป็นพระเครื่องที่พุทธคุณดี และมีประสบการณ์มากมาย 
ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Google.

Visitors: 1,549