เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแรก

"เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแรก"
หลวงพ่อแดง รัตโต ท่านเกิดเมื่อวันพุธที่ 17 กันยายน ปี พ.ศ.2422 ท่านเกิดที่ ต.บางจาก อ.เมือง จ.เพชรบุรี
เมื่ออายุ 22 ปี จึงได้อุปสมบทที่ วัดเขาบันไดอิฐ โดยมี
พระอาจารย์เปลี่ยน เจ้าอาวาส เป็นพระอุปัชฌาย์
ได้รับฉายาว่า “รัตโต”
หลวงพ่อแดงท่านได้ ศึกษาร่ำเรียนพระธรรมวินัย วิปัสสนากรรมฐาน และกฤตยาคมต่างๆ
จากพระอาจารย์เปลี่ยนจนแตกฉาน จากนั้นได้ขออนุญาตพระอาจารย์
ไปฝากตัวเป็นศิษย์ หลวงพ่อฉุย วัดคงคาราม จ.เพชรบุรี เพื่อศึกษาวิทยาการต่างๆ เพิ่มเติม

หลวงพ่อแดงได้รับพระราชทานสมณศักดิ์สุดท้ายที่ “พระครูญาณวิลาศ”
ท่านมรณภาพใน ปี พ.ศ. 2517 สิริอายุ 96 ปี พรรษา 74
โดยก่อนมรณภาพได้สั่งเสียกับพระปลัดบุญส่ง ธัมมปาโล รองเจ้าอาวาสวัดขณะนั้น ว่า
“เมื่อฉันหมดลมหายใจแล้วอย่าเผา ให้เก็บร่างฉันไว้ที่หอสวดมนต์
และให้เอาเหรียญที่ปลุกเสกรุ่น 1 ใส่ปากไว้พร้อมเงินพดด้วง 1 ก้อน
ส่วนนี้ฉันเอาไปได้และให้เอาขมิ้นมาทาตัวฉันให้เหลืองเหมือนทองคำ”
สรีระของท่านจึงได้รับการบรรจุในโลง ณ หอสวดมนต์ วัดเขาบันไดอิฐ จนปัจจุบัน

เหรียญรูปเหมือน รุ่นแรก หลวงพ่อแดง จัดสร้างใน ปี พ.ศ.2503
โดยบรรดาลูกศิษย์ลูกหาได้ขออนุญาตจัดสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกในงานฉลองสมณศักดิ์เป็น พระครูญาณวิลาศ
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ปี พ.ศ.2502 พร้อมรับพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศ
ร่วมกับโอกาสฉลองอายุย่างเข้าปีที่ 83 มีการจัดสร้างเป็น 2 เนื้อ ได้แก่
เนื้อเงิน จำนวน 83 เหรียญ (ตามอายุ)
เนื้อทองแดงรมดำ จำนวน 15,000 เหรียญ
ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Google.

Visitors: 1,549