เสือหลวงพ่อวงษ์ รุ่น 6 วัดปริวาส

"เสือหลวงพ่อวงษ์ รุ่น 6 วัดปริวาส"
พระครูขันตยาภิราม (หลวงพ่อวงษ์ วังสปาโล) เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน ปี พ.ศ.2445
ได้อุปสมบทที่วัดปริวาส เมื่อ วันพุธที่ 17 มิถุนายน ปี พ.ศ.2468
โดยมีพระครูวินยานุบูรณาจารย์(เชย) วัดโปรดเกศเชษฐาราม เป็นพระอุปัชฌาย์
พระปลัดไม้ วัดปริวาส เป็นพระกรรมวาจาจารย์
พระอธิการน้อย วัดด่าน เป็นพระอนุสาวนาจารย์
หลวงพ่อวงษ์ท่านได้ศึกษาการวิปัสสนากรรมฐานจาก หลวงพ่อพุ่ม วัดบางโคล่
หลวงพ่อวงษ์ ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถในการสร้าง
และปลุกเสกเสือตามแบบที่ได้รับการถ่ายทอดจาก หลวงปู่ปาน วัดมงคลโคธาวาส(บางเหี้ย)
หลวงพ่อวงษ์ ท่านมีความเคารพเลื่อมใสในตัว หลวง พ่อปาน วัดคลองด่าน
ท่านจึงสร้างเสือตามแบบฉบับของหลวงพ่อปาน แต่สร้างเป็นเสือเนื้อโลหะ
เสือรุ่น 6 หลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาส จัดสร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2519 จำนวน 37,400 องค์
ในการสร้างและปลุกเสกเสือนั้น หลวงพ่อวงษ์จะนั่งปลุกเสกเสือจนกระทั่ง
เสือโลหะนั้นกระโดดได้เหมือนมีชีวิต จึงหยุดปลุกเสก
บรรดาศิษย์ที่ศรัทธาในยุคนั้นเห็นท่านปลุกเสกเสือจนเสือกระโดดได้ จึงศรัทธาเลื่อมใสเป็นอย่างมาก
หลวงพ่อวงษ์ท่าน มรณภาพเมื่อ วันที่ 2 สิงหาคม ปี พ.ศ.2523
ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Google.

Visitors: 2,565