เหรียญเสมาอนุสรณ์มหาราชครบ 3 รอบ เนื้อทองคำ

"เหรียญเสมาอนุสรณ์มหาราชครบ 3 รอบ เนื้อทองคำ"
เหรียญเสมาอนุสรณ์มหาราชครบ 3 รอบ ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษ