เหรียญเสมาอนุสรณ์มหาราชครบ 3 รอบ เนื้อทองคำ

"เหรียญเสมาอนุสรณ์มหาราชครบ 3 รอบ เนื้อทองคำ"
เหรียญเสมาอนุสรณ์มหาราชครบ 3 รอบ ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 3 รอบ (36 พรรษา)
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ปี พ.ศ.2506
รูปทรงเหรียญเป็ฯเหรียญทรงเสมา ขอบเรียบ ด้านบนมีห่วง
ตรงกลางเหรียญเป็นพระบรมรูปครึ่งพระองค์ ผินพระพักตร์เบื้องซ้าย
ทรงเครื่องทหารมหาดเล็กเต็มยศ ใต้พระบรมรูปเป็นพระปรมาภิไธย
“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”
เหรียญเสมาอนุสรณ์มหาราชครบ 3 รอบ จัดสร้างด้วยกัน 4 เนื้อได้แก่
-เหรียญเสมาเนื้ออัลปาก้า
-เหรียญเสมาเนื้อทองแดง
-เหรียญเสมาเนื้อเงิน
-เหรียญเสมาทองคำ
เหรียญเสมาอนุสรณ์มหาราชครบ 3 รอบ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
นับเป็นเหรียญอันทรงคุณค่าและเป็นมงคลยิ่งของปวงชนชาวไทย
ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Google

Visitors: 2,565