พระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 1

"พระผงของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น1"
พระผงของขวัญ วัดปากน้ำ รุ่น1 จัดสร้างใน ปี พ.ศ.2493
เนื่องจากมีสร้างจำนวนพอสมควรจึงใช้แม่พิมพ์ถึง 10 พิมพ์ด้วยกัน
พุทธลักษณะอยู่ในกรอบรูปสี่เหลี่ยม
องค์พระประทับนั่งขัดสมาธิราบ ปางประทานพร
พระหัตถ์ขวาเป็น "มุทรา" เห็นพระดัชนีชัดเจน
ประทับนั่งเหนือบัลลังก์บัวคว่ำบัวหงาย
ภายใต้ซุ้มเรือนแก้วมีเส้นรัศมีกระจายจากซุ้มในแนวขวางสื่อถึงฉัพพรรณรังสี
พระผงของขวัญรุ่น 1 และ 2 มีลักษณะที่เหมือนกัน พระวัดปากน้ำรุ่น 2 ซึ่ง สร้างใน พ.ศ.2494
พุทธลักษณะพิมพ์ทรงเหมือนรุ่นแรก รวมทั้งใช้ มวลสารเดิม จึงเหมารวมเป็นรุ่นแรก
และเนื่องจากองค์พระเป็นเนื้อผง จึงมีความเปื่อยยุ่ยง่าย
ดังนั้นจึงพบว่าบางองค์มีการนำมาลงแล็กเกอร์เพื่อให้เกิดความคงทน
ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Google.

Visitors: 2,965