เหรียญหล่อโบราญรุ่นแรก หลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก

"เหรียญหล่อโบราญรุ่นแรก หลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก"
หลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก จ.นครปฐม เป็นชาวลาวโซ่ง บรรพบุรุษอพยพมาจากประเทศลาว ในสมัยรัชกาลที่ 3
ท่านเกิดประมาณ ปี พ.ศ.2375 เป็นชาวบ้านหนองเสือ ต.บ่อผักกูด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ 15 ปี ที่วัดโพธาราม จ.ราชบุรี
ต่อมาเมื่ออายุครบ 20 ปี อุปสมบท ณ วัดวงฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
ท่านเป็นพระวิปัสสนากรรมฐาน ออกรุกขมูลทุกปี เมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2400 เศษ ได้มาเป็นเจ้าอาวาส “วัดพะเนียงแตก”
ซึ่งเดิมชื่อว่า “วัดประทุมคงคา” ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม

เหรียญหล่อโบราญรุ่นแรก หลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก ได้จัดพิธีเทหล่อที่วัดพะเนียงแตก
เหรียญหล่อรุ่นแรก สร้างในราว พ.ศ.2450-2458 ออกในงานฝังลูกนิมิต วัดบางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม
ลักษณะเหรียญคล้ายรูปเล็บมือ ไม่มีหู ด้านหน้าเป็นพระพุทธรูป ประทับนั่งขัดสมาธิเพชร บนฐาน 3 ชั้น
มีผ้าทิพย์ รอบองค์พระเป็นซุ้มเรือนแก้ว นอกซุ้มเรือนแก้วด้านบนมีใบโพธิ์ และเส้นรอบส่วนขอบของเหรียญ
ด้านหลัง มีอักขระขอมนูน 2 ตัว คือ “มะ” กับ “อุ” รอบขอบเหรียญมีเส้นนูนโดยรอบ
บางองค์มีรอยลงเหล็กจารสระ “อิ” เหนือหัว “มะ” ขนาดกว้างประมาณ 1.8 ซม. สูงประมาณ 2.7 ซม.
ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Google.

Visitors: 1,549