เหรียญพระพุทธบาท สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ เจริญ วัดเขาบางทราย

"เหรียญพระพุทธบาท สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย"

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ)อดีตเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร
เหรียญพระพุทธบาท พระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย จังหวัดชลบุรี จัดสร้างใน ปี พ.ศ.2461
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ)เกิดที่ตำบลตลาดกลาง อำเภอบางปลาสร้อย จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2415
เมื่อเยาว์วัยได้เข้าศึกษาเป็นศิษย์ท่านเจ้าคุณชลโธปมคุณมุนี(พุฒ) ท่านเจ้าอาวาสวัดเขาบางทราย องค์แรก
เมื่ออายุได้ 12 ปี จึงได้บรรพชาเป็นสามเณรโดยมีท่านเจ้าคุณชลโธปมคุณมุนี เป็นพระอุปัชฌาย์
ต่อมาเมื่ออายุได้ 15 ปี ท่านเจ้าคุณชลโธปมคุณมุนี จึงได้ฝากให้เข้ามาศึกษาต่อที่กรุงเทพมหานคร ที่สำนักพระครูวินัยธร(ฉาย)วัดราชบพิธฯและท่านพระครูวินัยธร
ครั้นเมื่ออายุครบอุปสมบท ท่านได้เดินทางกลับมาอุปสมบทที่วัดเขาบางทรายโดยมีท่านเจ้าคุณชลโธปมมุนี(พุฒ) เป็นพระอุปัชฌาย์
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ปี พ.ศ.2435 ได้รับฉายาว่า"ญาณวโร"
เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ)ท่านอนุญาตให้จัดสร้างเหรียญพระพุทธบาทขึ้น
เพื่อแจกสมนาคุณให้แก่ผู้ร่วมการกุศลงานนมัสการพระพุทธบาท
เหรียญพระพุทธบาท สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) วัดเขาบางทราย มีลักษณะเป็นทรงกลมหูเชื่อม
มีสองขนาดคือขนาดใหญ่และขนาดเล็ก
เหรียญพระพุทธบาทขนาดใหญ่จัดสร้างด้วยกัน 3 เนื้อได้แก่
เหรียญเนื้อเงิน
เหรียญเนื้อทองแดง
และเหรียญเนื้อสัมฤทธิ์
ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Google.

Visitors: 1,549