เหรียญเสด็จในกรมหลวงชุมพรฯ ปี พ.ศ.2466 เนื้อเงิน

"เหรียญข้าวหลามตัด เสด็จในกรมหลวงชุมพรฯ ปี พ.ศ.2466 เนื้อเงิน"
เสด็จในกรมหลวงชุมพรฯ หรือ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์