พระกริ่งสวนเต่า

"พระกริ่งสวนเต่า"
พระกริ่งสวนเต่า เป็นพระกริ่งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ได้โปรดให้สร้างขึ้นหลังจากเสด็จกลับจากประพาสยุโรปเมื่อประมาณ พ.ศ.2451
ในการสร้างพระกริ่งครั้งนี้ เพื่อพระราชทานแด่พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริพารใกล้ชิด เพื่อให้นำไปใช้ เวลาไปศึกษาต่อในต่างประเทศ
พระกริ่งสวนเต่าเป็นพระพิธี ในการจัดพระราชพิธีเทหล่อพระกริ่งสวนเต่า ได้จัดพระราชพิธี ณ บริเวณสวนเต่า
ภายใน วัดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว) ในพระราชพิธีพุทธาภิเษกครั้งนั้น
พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ทรงโปรดให้อาราธนา พระเถระผู้เชี่ยวชาญทางวิปัสนากรรมฐาน
และคาถาอาคมเข้าร่วมพิธี และลงอักขระแผ่นทองเข้าหล่อหลอมในการเทพระกริ่ง
พระกริ่งสวนเต่า มีจำนวนการสร้างที่น้อยมาก จึงหาชมได้ยาก พระกริ่งสวนเต่านับเป็นพระเครื่องที่เด่นทั้งพิธีและพุทธศิลป์อย่างยิ่ง
ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Google

Visitors: 2,565