พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่น ปี พ.ศ.2515 พิมพ์คอแอล

"พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่น ปี พ.ศ.2515 พิมพ์คอแอล"
พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นปี"15 นี้ จัดสร้างโดย พระครูพิบูลธรรมเวท หรือหลวงพ่อเปรื่อง อดีตเจ้าอาวาสวัดบางคลาน
ชื่อเต็มว่า "วัดหิรัญญาราม" ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร เพื่อหาปัจจัยมาบูรณะพระอุโบสถวัดบางคลาน
ประกอบพิธีพุทธาภิเษกถึง 2 วาระ
วาระที่ 1 ที่วัดสุทัศน์ กรุงเทพฯ ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2514
วาระที่ 2 ที่วัดบางคลาน ในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2515
สำหรับพระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่น ปี พ.ศ.2515 องค์นี้ เป็นพิมพ์ที่นิยมที่สุดคือพิมพ์ "พิมพ์คอแอล"
พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่น ปี พ.ศ.2515 พิมพ์คอแอล มีด้วยกันสองเนื้อคือ
เนื้ออัลปาก้าและเนื้อทองเหลือง
ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Google.

Visitors: 8,807