พระสมเด็จจิตรลดา ปี พ.ศ.2510

"พระสมเด็จจิตรลดา หรือ พระกำลังแผ่นดิน ปี พ.ศ.2510"
"พระสมเด็จจิตรลดา" เป็นพระเครื่องที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เอง 
ทั้งพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กประมาณ 2,500 องค์ พระราชทานแก่ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ และพลเรือน 
ตั้งแต่ใน พ.ศ.2508 จนสิ้นสุดใน พ.ศ.2513 ทั้งนี้จะพระราชทานด้วยพระหัตถ์พระองค์เอง 
พร้อมมีเอกสารส่วนพระองค์ (ใบกำกับพระ) ซึ่งแสดงชื่อ นามสกุล วันที่รับพระราชทาน หมายเลขกำกับทุกองค์ 
โดยมีพระราชดำรัสแก่ผู้รับพระราชทานว่า 
ให้ปิดทองที่หลังองค์พระปฏิมา แล้วเอาไว้บูชาตลอดไป ให้ทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ
พระสมเด็จจิตรลดาแกะแม่พิมพ์ โดยมีศาสตราจารย์ ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ ข้าราชการบำนาญกองหัตถศิลป์ กรมศิลปากร แห่ง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
รับราชการใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทในงานด้านประติมากรรมเป็นผู้แกะแม่พิมพ์ถวาย การแกะพิมพ์ พระสมเด็จจิตรลดา
พระสมเด็จจิตรลดา นับได้ว่าเป็นสุดยอดพระเครื่อง
ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสร้างด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เอง
ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Google.

Visitors: 8,809