เหรียญเสาวภาฯ (เหรียญหมู)

"เหรียญเสาวภาฯ (เหรียญหมู) ปี พ.ศ.2456"
เหรียญเสาวภาฯ หรือ เหรียญหมู นั้นได้จัดสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6
ซึ่งทรงสนิทเสน่หาในฐานะพระราชมารดาอย่างยิ่ง เมื่อทรงมีพระชนม์ครบ 50 พรรษา
จึงโปรดให้สร้างเหรียญที่ระลึกในการเฉลิมพระชนม์ใน ปี พ.ศ.2456 เนื่องจาก
"สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง" และท่านทรง ประสูติในปีกุน