พระสมเด็จจิตรลดา พ.ศ.2512

"พระสมเด็จจิตรลดา" หรือ "พระกำลังแผ่นดิน" ปี พ.ศ.2512
"พระกำลังแผ่นดิน" นั้น เข้าใจว่าท่าน ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช จะเป็นผู้ขนานพระนามตามพระนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
คำว่า "ภูมิ" แปลว่า "แผ่นดิน" ส่วนคำว่า "พล" แปลว่า "กำลัง" จึงเป็นที่มาของพระนาม "พระสมเด็จจิตรลดา" ว่า "พระกำลังแผ่นดิน"
"พระสมเด็จจิตรลดา" หรือ "พระกำลังแผ่นดิน" เป็นพระเครื่องที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เอง
พระสมเด็จจิตรลดา จัดสร้างด้วยกัน 2 พิมพ์ คือ
พระสมเด็จจิตรลดา พิมพ์ใหญ่ และ
พระสมเด็จจิตรลดา พิมพ์เล็ก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 ทรงพระราชทานพระสมเด็จจิตรลดา ให้แก่ผู้ที่เห็นสมควร อันได้แก่ ข้าราชบริพาร ข้าราชการระดับต่างๆ
โดยไม่เลือกชั้นวรรณะ ขอแต่ผู้ให้เป็นผู้ที่ยึดมั่นประกอบกรรมดี พระองค์จะทรงมีพระราชวินิจฉัยด้วยพระองค์เอง
ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Google.

Visitors: 1,549