เหรียญหยดน้ำ เซียนแปะโรงสี พ.ศ.2523

"เหรียญหยดน้ำ เซียนแปะโรงสี จ.ปทุมธานี ปี พ.ศ.2523 "

เหรียญหยดน้ำ เซียนแปะโรงสี จัดสร้างขึ้นใน ปี พ.ศ.2523

เซียนแปะโง้วกิมโคย หรือ เซียนแปะโรงสี วัดศาลเจ้า จ.ปทุมธานี ฆราวาสชาวจีนผู้เรืองเวทย์

เซียนแปะ  ท่านเกิดที่ประเทศจีน ย้ายเข้ามาอยู่เมืองไทยตั้งแต่ยังเด็ก

เมื่อโตขึ้นท่านได้ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปและค้าข้าวเปลือก ต่อมาธุรกิจค้าข้าวเปลือกดีขึ้น 

ท่านได้ร่วมหุ้มกับโรงสีข้าวเปลือกที่ปากคลองบางโพธิ์ล่าง

อุปนิสัยของท่านเป็นคนโอบอ้อมอารี ชอบชี้แนะช่วยเหลือผู้อื่น  

ท่านเป็นกำลังหลักสำคัญในการบูรณะศาลเจ้าพ่อวัดศาลเจ้า แม้การคมนาคมขนส่งสมัยยังลำบากมาก 

แต่ท่านก็ไม่ย่อท้อร่วมแรงร่วมใจกับผู้มีจิตศรัทธาบูรณะศาลจนแล้วเสร็จ 

ด้วยความดีของ “เถ้าแก่กิมเคย” หรือ “แปะกิมเคย” 

ท่านจึงเป็นที่รักเคารพและศรัทธาของชาวบ้านในละแวกนั้นเป็นอย่างมาก

ด้านวิทยาคม เซียนแปะกิมเคย ท่านมีวิชาไล่ฝน ปรับเปลี่ยนดินฟ้าอากาศจากที่ฟ้ามืดครึ้มคล้ายฝนจะตกกลับกลายเป็นท้องฟ้าที่แจ่มใส 

เล่ากันต่อมาว่าท่านมีองค์ประทับอยู่ซึ่งคือองค์ของเจ้าพ่อวัดศาลเจ้านั้นเอง

ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Google.

 
Visitors: 1,549