เหรียญเซียนแป๊ะโรงสี รุ่นแรก

"เหรียญเซียนแป๊ะโรงสี รุ่นแรก ปี พ.ศ.2519 จ.ปทุมธานี"
เหรียญเซียนแป๊ะโรงสี รุ่นแรก สร้างเนื่อง ในโอกาสฉลองอายุ 79 ปี วันที่ 9 สิงหาคม(เดือน 9) ปี พ.ศ.2519
ตัวเหรียญ เซียนแป๊ะโรงสี รุ่นแรก เป็นทรงรูปไข่ ด้านหน้าเป็นรูปท่านครึ่งตัว ล้อมด้วยภาษาจีน
ด้านหลังเป็นยันต์ฟ้าประทานพร
พิธีปลุก