เหรียญ25พุทธศตวรรษ เนื้อเงิน

"เหรียญ25พุทธศตวรรษ เนื้อเงิน"
พระ 25 พุทธศตวรรษ ถือว่าสุดยอดแห่งประวัติศาสตร์ของวงการพระเครื่อง
พิธีจัดสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีตั้งแต่กรุงรัตน์โกสินทร์เป็นราชธานีมาจนถึงปัจจุบัน
พระ 25 พุทธศตวรรษ ปลุกเสกที่พระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่่ 9-12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2500 โดยมี
ประธานฝ่ายสงฆ์ส่วนของพิธีกรรม คือ
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ วัดบวรนิเวศมหาวิหาร
ประธานฝ่ายฆราวาส จอมพล ป.พิบูลสงคราม อดีตนายกรัฐมนตรีสมัยนั้น
จำนวนการจัดสร้าง พระ 25 พุทธศตวรรษ
เหรียญเนื้อทองคำ สร้างจำนวน 2,500 องค์
เหรียญเนื้อนาค สร้างจำนวนน้อยมาก
เหรียญเนื้อเงิน สร้างจำนวน 250 องค์
เหรียญเนื้อชิน จัดสร้างจำนวน 2,421,250 องค์
เนื้อผง(ดิน) จัดสร้างจำนวน 2,421,250 องค์
เหรียญนิกเกิล สร้างเพียง 2,000,000 เหรียญ
พระ 25 พุทธศตวรรษ เป็นพระเครื่องที่มาพิธีพุทธาภิเษกที่ยิ่งใหญ่มากอีกรุ่นหนึ่งมี
พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 25 รูป
พระคณาจารย์ปลุกเสกพุทธาคมครบ 108 รูป
พระคณาจารย์ 108 รูป ซึ่งได้อาราธนามาจากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย
พระ 25 พุทธศตวรรษ นับเป็นพระดี พิธีเข้มขลังและยิ่งใหญ่มาก เป็นหนึ่งในสุดยอดพระเครื่องที่น่าเก็บบูชายิ่งนัก
ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Google.

Visitors: 2,528