เหรียญ25พุทธศตวรรษ เนื้อเงิน

"เหรียญ25พุทธศตวรรษ เนื้อเงิน"
พระ 25 พุทธศตวรรษ ถือว่าสุดยอดแห่งประวัติศาสตร์ของวงการพระเครื่อง
พิธีจัดสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีตั้งแต่กรุงรัตน์โกสินทร์เป็นราชธานีมาจนถึงปัจจุบัน
พระ 25 พุทธศตวรรษ ปลุกเสกที่พระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่่ 9-12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2500 โดยมี
ประธานฝ่ายสงฆ์ส่วนของพิธีกรรม คือ
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ วัดบวรนิเวศมหาวิหาร
ประธานฝ่ายฆราวาส จอมพล ป.พิบูลสงคราม อดีตนายกรัฐมนตรีสมัยนั้น