เหรียญหลวงพ่อช้าง รุ่นแรก เนื้อเงิน

"เหรียญหลวงพ่อช้าง รุ่นแรก เนื้อเงิน วัดพระบรมธาตุวรวิหาร ปี พ.ศ.2465 จ.ชัยนาท"
หลวงพ่อช้าง อินฺทสโร วัดพระบรมธาตุวรวิหาร พระเถราจารย์ชื่อดังผู้มีตบะบารมีแก่กล้าแห่งเมืองชัยนาท
หลวงพ่อช้าง เกิดที่บ้านคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท เมื่อปี พ.ศ.2382
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่3
บิดาชื่อ โชติ มารดาชื่อ บัว หลวงพ่อช้างท่านเป็นบุตรคนโต
เมื่ออายุครบ 20 ปีจึงทำการอุปสมบท ได้นามฉายาว่า "อินทสโร"
หลังจากได้ศึกษาด้านคันถธุระ จนสามารถค้นคว้าหาพลังธรรมได้อย่างดีแล้วจึงมุ่งทางด้านปฏิบัติวิปัสนากรรมฐาน
โดยได้รับการถ่ายทอดหลักการปฏิบัติธรรมจากพระครูอินทชาติวรญาณ พร้อมทั้งเชี่ยวชาญด้านอิทธิปาฏิหารย์
เหรียญของหลวงพ่อช้าง วัดบรมธาตุ หรือเหรียญพระอินทโมลีฯ (ช้าง อินฺทสโร) จัดสร้างในปี พ.ศ.2465
จัดสร้างด้วยกัน 2 เนื้อคือ เนื้อทองแดง และเนื้อเงิน
ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Google.

Visitors: 2,527