เหรียญหลังเต่าเจ้าคุณนรฯ รุ่นแรก

"เหรียญหลังเต่าเจ้าคุณนรฯ รุ่นแรก พ.ศ.2510"
เหรียญหลังเต่าเจ้าคุณนรรัตน์ ธมฺมวิตกฺโก รุ่นแรก จัดสร้างปี พ.ศ.2510
โดยท่านเจ้าคุณอุดมสารโสภณได้จัดงานทำบุญอายุครบ 70 ปี
ของท่านเจ้าคุณนรรัตน์ (ธมฺมวิตกฺโก) และท่านเจ้าคุณอุดมฯ
จึงได้เข้าไปกราบนมัสการขออนุญาตในเรื่องจัดสร้างเหรียญรูปเหมือนท่านเจ้าคุณนรฯ
โดยบอกว่านำมาแจกให้กับคณะศิษย์ที่เลื่อมใสศรัทธาต่อท่าน
เหรียญหลังเต่าเจ้าคุณนรฯ รุ่นแรก พ.ศ.2510 จัดสร้างด้วยกันสองพิมพ์ คือ
1.หลังยันต์ปกติ
2.หลังยันต์เคลื่อน
จัดสร้างเป็นทองเหลืองกะไหล่ทอง จำนวน 2,200 เหรียญ
ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Google.

Visitors: 2,565