พระกริ่งนเรศวร รุ่นแรก พ.ศ.2507

"พระกริ่งนเรศวร รุ่นแรก หรือพระกริ่งนเรศวรสะท้านไตรภพ ปี พ.ศ.2507"
พระกริ่งนเรศวรปี 2507 เป็นพระกริ่งนเรศวรรุ่นแรกที่มีการจัดสร้างขึ้นในประเทศไทย และครั้งแรกของจังหวัดพิษณุโลก
วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเพื่อหาทุนสร้างตึกวิทยาศาสตร์ ให้ ร.ร. พิษณุโลกพิทยาคม
โดยการดำเนินการจัดสร้างของสมาคมศิษย์เก่า พิษณุโลกพิทยาคม โดยมี3 พิมพ์ ได้แก่
-พิมพ์สังฆาฎิหางปลาทู
-พิมพ์สังฆาฎิเขี้ยวตะขาบ
-พิมพ์สังฆาฎิ 2 ชั้น ฐานบัวแต่ง
การจัดสร้าง พระกริ่งนเรศวรสะท้านไตรภพ ประธานฝ่ายสงฆ์นำโดย สมเด็จพระวันรัต(พระสังราชปุ่น)
แล