เหรียญหล่อหลวงพ่อเพชร พิมพ์จอบเล็ก วัดท่าหลวง

"เหรียญหล่อหลวงพ่อเพชร พิมพ์จอบเล็ก วัดท่าหลวง จ.พิจิตร"

หลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง เป็นพระพุทธรูปมีพุทธลักษณะที่งดงาม และมีความศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านเมืองพิจิตร เป็นพุทธศิลปะสมัยแสนยุคแรก
หลวงพ่อเพชร เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขัดสมาธิเพชร หล่อด้วยเนื้อสัมฤทธิ์
ในปัจจุบันหลวงพ่อเพชร ประดิษฐานอยู่ในอุโบสถ วัดท่าหลวง (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
การจัดสร้างเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชร จัดสรางเมื่อประมาณปี 2460
ทางวัดได้จัดสร้างเหรียญหลวงพ่อเพชร พิมพ์จอบใหญ่และพิมพ์จอบเล็ก
โดยเททองหล่อแบบโบราณ เหมือนกับพิมพ์จอบใหญ่และพิมพ์จอบเล็กของหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน
มีการสันนิษฐานว่าหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน และพระคณาจารย์อีกหลายท่านในยุคนั้นมาร่วมพิธีด้วย
เหรียญหล่อหลวงพ่อเพชร โดดเด่นด้าน ปกป้องรักษาปัดเป่าความสิ่งชั่วร้าย
ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Google.

Visitors: 8,807