พระกาฬไชศรี รัตนโกสินทร์

พระกาฬไชศรี รัตนโกสินทร์
พระกาฬไชศรี พระองค์เป็นเทพารักษ์ซึ่งเป็นบริวารพระยม มีหน้าที่ป้องกันมิให้ผู้ใดทำความชั่ว รวมทั้งสอดส่องดูแลบุคคล อันธพาลในยามค่ำคืน ด้วยการขี่นกแสกออกตรวจตรา เมื่อบุคคลใดถึงฆาตก็นำตัวไปให้พระยมชำระความ ถ้าทำความดีก็ขึ้นสวรรค์ ทำความชั่วก็ส่งลงนรก พระกาฬไชศรี องค์นี้เป็นยุครัตนโกสินทร์ สภาพสวยงามสมบูรณ์มาก

Visitors: 1,549