พระสมเด็จ เจ้าคุณนรฯ หลังอุ

"พระสมเด็จ เจ้าคุณนรฯ หลังอุ"
"อุ" นั้นย่อมาจากคำว่าอุดม หรืออุตมะ หมายความว่า 
สูงสุด หรือประเสริฐสุด และยังเป็นอักษรคำแรกของสมณศักดิ์ผู้สร้างคือท่านเจ้าคุณพระอุดมสารโสภณ อันเป็นมงคลนามที่ได้รับพระราชทาน
พระสมเด็จ เจ้าคุณนรฯ หลังอุ จัดสร้างในปี พ.ศ.2512 โดย ท่านเจ้าคุณพระอุดมสารโสภณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทร์ ในสมัยนั้น
มวลสารที่รวบรวมมาสร้างพระสมเด็จ หลังอุ เจ้าคุณนรฯ นั้นเป็นการรวบรวมมวลสารศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ
มากมาย ประกอบด้วย 
ผงแป้งเจิม (พระพุทธมงคลนายก) ซึ่งเหลือจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 ทรงเจิม เมื่อครั้งถวายผ้ากฐิน ปี2508
ผงธูปจากพิธีอธิษฐานจิตพระพุทธมงคลนายก พระกริ่งเชียงแสน
ผงพระเครื่องเก่า อาทิ เศษที่แตกหัก,พระสรงน้ำสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ปี2484 และสรงน้ำเกาหลี ปี2493 เป็นต้น
จากนั้นนำมาให้ท่านเจ้าคุณนรฯ อธิษฐานจิตเป็นเบื้องต้นครั้งหนึ่ง ก่อนนำไปสร้างเป็นองค์พระ 
โดยนำ "พระสมเด็จวัดระฆังฯ พิมพ์ใหญ่" ของ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) มาเป็นต้นแบบและได้ 
ช่างเล้ง(ธีระศักดิ์ ธรรมชาตรี) ช่างฝีมือผู้มีชื่อเสียง ในยุคนั้นเป็นผู้แกะพิมพ์ 
พระสมเด็จ เจ้าคุณนรฯ หลังอุ จัดสร้างจำนวน 3,000 องค์ 
หลังจากสำเร็จ เป็นองค์ พระแล้วได้แบ่งให้ท่านเจ้าคุณนรฯ อธิษฐานจิตถึง 3 ครั้ง 3 วาระ ด้วยกัน
ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Google.

Visitors: 1,549