พระกริ่งไพรีพินาศ วัดบวรฯ ปี 2495

"พระกริ่งไพรีพินาศ วัดบวรฯ ปี 2495"
พระกริ่งไพรีพินาศรุ่นแรก พ.ศ.2495 วัดบวรนิเวศวิหาร จัดสร้างขึ้นมาเป็นพระกริ่งไพรีพินาศรุ่นแรกของประเทศไทย
ในปี พ.ศ.2495 สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า สกลมหาสังฆปริณายก มีพระชนมายุครบ 80 พรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงรับบำเพ็ญกุศลฉลองพระชนมายุถวายเป็นพระราชกุศล 
และ ได้มีการประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธปฏิมา ทีฆายุมหมงคล จัดสร้างพระเครื่องวัตถุมงคลนามว่า “พระไพรีพินาศ” 
โดยจำลองพุทธลักษณะของพระไพรีพินาศเดิม มีทั้ง พระบูชา พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ เหรียญ ตลอดจนหม้อน้ำมนต์
พระกริ่งไพรีพินาศ จำแนกพิมพ์ได้เป็น 2 พิมพ์ คือ
1.พระกริ่งไพรีพินาศ พิมพ์บัวเหลี่ยม
2.พระกริ่งไพรีพินาศ พิมพ์บัวแหลม
พระกริ่งไพรีพินาศพระพุทธคุณโดดเด่นมาก อำนวยความร่มเย็น เป็นสุขให้แก่ผู้บูชาและสะท้อนความมุ่งร้ายหมายอาฆาตพยาบาทของ ศัตรู(ไพรี)ให้พินาศพ่ายแพ้ไป
ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Google.

Visitors: 8,806