เหรียญปราบฮ่อ รัชกาลที่ 5

"เหรียญปราบฮ่อ รัชกาลที่ 5"

เหรียญ รัชกาลที่ 5 หรือเหรียญพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถือเป็นเหรียญยอดนิยมที่สุดในบรรดาเหรียญที่ระลึกของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าในอดีต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเหรียญปราบฮ่อขึ้น
ซึ่งเป็นเหรียญราชอิสริยาภรณ์เพื่อบำเหน็จความดีความชอบพระราชทานแก่ผู้ไปราชการสงครามปราบฮ่อ
รัฐบาลสยามในสมัยนั้นได้ว่าจ้างให้บริษัทบีกริมแอนด์โก ผลิตเหรียญปราบฮ่อ ที่ประเทศเยอรมนี มีจำนวนผลิตเพียง 500 เหรียญเท่านั้น
เป็นเหรียญที่แพงและหายาก ทำด้วยเนื้อเงินเพียงอย่างเดียว ด้านหลังเหรียญมีการระบุถึงศักราชที่เกิดสงคราม
คือสงครามครั้งแรกเมื่อ จ.ศ.1239 ตรงกับ พ.ศ.2420
ครั้งที่ 2 เมื่อ จ.ศ.1247 ตรงกับ พ.ศ.2428
และครั้งที่ 3 เมื่อ จ.ศ.1249 ตรงกับ พ.ศ.2430
เหรียญปราบฮ่อมีลักษณะเป็นเหรียญเงินรูปกลม ด้านหน้าเป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
พระพักตร์เสี้ยว ผินพระพักตร์ไปทางซ้าย มีพวงมาลัยรองรับ เบื้องบนเป็นแถวอักษรตามแนวขอบเหรียญเป็นข้อความ "จุฬาลงกรณ์ บรมราชาธิราช"
ด้านหลังเป็นรูปพระสยามเทวาธิราชทรงช้างถือพระแสงของ้าว มีควาญอยู่ท้ายช้างคนหนึ่งรองรับด้วยกลุ่มแพรแถบ
เบื้องบนของรูปนั้นมีอักษรตามแนวขอบเหรียญเป็นข้อความ "ปราบฮ่อ ๑๒๓๙ ๑๒๔๗ ๑๒๔๙
ขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Google.

 

Visitors: 8,806