พระขุนแผน ไข่ผ่าซีก กรุวัดพระรูป

"พระขุนแผน ไข่ผ่าซีก กรุวัดพระรูป"
วัดพระรูป ตั้งอยู่ ตำบลรั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ฝั่งตรงข้ามกับตัวตลาดจังหวัดสุพรรณบุรี 
วัดพระรูปนั้น เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่ง ในสมัยอู่ทองตอนปลาย 
มีโบราณสถานเป็นประจักษ์พยาน คือ เจดีย์สมัยอู่ทองกับพระพุทธรูปปางไสยาสน์ศิลปะอู่ทอง
วัดพระรูป เป็นถิ่นกำเนิดของพระขุนแผนตระกูลหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า"ขุนแผนวัดพระรูป"เป็นพระขุนแผนที่สร้างในสมัยอู่ทอง 
และมีอายุสูงกว่าพระตระกูลขุนแผนทั้งหมด 
พุทธลักษณะของขุนแผนวัดพระรูปนั้น เป็นพระประทับนั่งอยู่ในซุ้มเรือนแก้ว พระพักต์จะยาว 
ด้านหลังอูมแทบทุกองค์ สัณฐานคล้ายไข่ผ่าซีก
มีอยู่ด้วยกัน 2 พิมพ์ คือ
1. พิมพ์ไข่ผ่าซีก จะมีลักษณะใหญ่คล้ายไข่ไก่ผ่าซีก
2. พิมพ์แตงกวาผ่าซีก จะมีลักษณะเรียวยาว เล็กกว่าพิมพ์ไข่ผ่าซีก
มีทั้งเนื้อหยาบและเนื้อละเอียด พระขุนแผนวัดพระรูปนั้น บางท่านเข้าใจว่านำแม่พิมพ์เฉพาะองค์กลางของพระตรีกายมาทำเป็นแบบ 
พุทธคุณของพระขุนแผนวัดพระรูปนั้น ยอดเยี่ยมทางด้านคงกระพัน และเมตตามหานิยม
ขอขอบคุณข้อมูลจาก Google.
Visitors: 2,965