พระชัยวัฒน์ไพรีพินาศ 2495 วัดบวรนิเวศวิหาร

พระชัยวัฒน์ไพรีพินาศ 2495 วัดบวรนิเวศวิหาร
ในปีพ.ศ.2495 สมเด็จพระวชิรญาณวงค์สมเด็จพระสังฆราชสกลมมหาสังฆปรินายกมีพระชนมายุครบ 80พรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงรับบำเพ็ญกุศลฉลองพระชนมายุถวายเป็นพระราชกุศล
ประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธปฏิมาฑีฆายุมหมงคล,จัดสร้างมงคลวัตถุต่างๆได้แก่เหรียญไพรีพินาศ
พระชัยวัฒน์ไพรีพินาศ,พระกริ่งไพรีพินาศ,หม้อน้ำมนต์
ขอขอบคุ