เหรียญหล่อสามเหลี่ยม หลวงปู่รอด พิมพ์พนมมือ

"เหรียญหล่อสามเหลี่ยม หลวงปู่รอด พุทธสัณโท"
หลวงปู่รอด พุทธสัณโท วัดบางน้ำวน จ.สมุทรสาคร เกิดเมื่อ วันพุธ พ.ศ. 2406 ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ปีกุน ณ บ้านวัดโทรัด จ.สมุทรสาคร 
มรณะเมื่อวันจันทร์ พ.ศ. 2487 ขึ้น 4 ค่ำ เดือนอ้าย รวมสิริอายุ 81 ปี 51 พรรษา 
สมณศักดิ์เป็นหลวงปู่แค วัดบางน้ำวน ศึกษาวิชากับ หลวงปู่แค วัดบางน้ำวน สหธรรมิก พระไพโรจน์วุฒาจารย์(รุ่ง) วัดท่ากระบือ 
หลวงพ่อแง วัดเจริญสุขาราม พระครูสมุทรคุณากร(นิล) วัดตึกมหาชยาราม 
วัตถุมงคล เหรียญปั๊มเสมา ปี 2472 เหรียญหล่อแซยิด ปี พ.ศ. 2477 หล่อพนมมือ สิงห์ไม้แกะ ผ้ายันต์ และตะกรุด 
พุทธคุณ อยู่ยงคงกระพันชาตรี มหาอุตม์
ขอขอบคุ ณข้อมูลจาก Google.

Visitors: 1,549