เหรียญสรงน้ำ หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค

"เหรียญสรงน้ำ หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค"
เหรียญสรงน้ำ เนื้อทองแดง ปี2517 หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค จ.นครสวรรค์
เหรียญสรงน้ำ หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค จ.นครสวรรค์ จัดสร้างปี 2517
เนื้อระฆัง 19 เหรียญ