เหรียญรูปไข่แปดรอบ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง

"เหรียญแปดรอบหลวงปู่ทิม หูเชื่อม วัดละหารไร่ จ.ระยอง"
เหรียญห่วงเชื่อมหลวงปู่ทิม นับว่าเป็นเหรียญห่วงเชื่อมต้นแบบ 
ที่เป็นที่นิยมสร้างต่อๆกันมา ซึ่งสร้างขึ้นใน ปี 2518 ในงานทำบุญฉลองอายุครบ 96 ปี 
จำนวนการสร้าง
ทองคำ 9 เหรียญ
เงิน 395 เหรียญ
นวโลหะ 50 เหรียญ 
( เนื้อนวโลหะ ได้นำเนื้อชนวนของพระกริ่งชินบัญชรที่เหลื