เหรียญหลวงพ่อพรหม รุ่นแจกทาน

เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค จังหวัดนครสวรรค์ รุ่นแจกทาน
"หลวงพ่อพรหม ถาวโร" วัดช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
มีชื่อเสียงเกียรติคุณขจรขจายไปทั่ว ในช่วงที่ท่านดำรงชีพอยู่นั้น ทำวัตถุมงคลไว้มากมายหลายแบบ มีศิษยานุศิษย์สร้างถวายก็มาก
เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 เม.ย. 2426 ที่ ต.แพรก อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
อุปสมบทที่วัดเขียนลาย ต.บ้านแพรก อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2447 มีหลวงพ่อถม วัดเขียนลาย เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายา "ถาวโร"
หลังอุปสมบท ท่านศึกษาเล่าเรียนภาษาขอมจนชำนาญ และฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานกับ หลวงพ่อดำ อยู่ 4 ปี ก่อนออกเดินธุดงค์หลายพรรษา