เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นแรก

เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พ.ศ.2495 รุ่นแรก
เหรียญพระไพรีพินาศ ปี พ.ศ.2495 สร้างเนื่องในงานฉลองพระชนมายุครบ 80 ปี บริบูรณ์ของสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 13 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
สร้างพร้อมกันกับ พระบูชาไพรีพินาศ ที่หล่อและจำลองย่อจากองค์เดิม หน้าพระเพลา 8 ซม. สูงจากฐานล่างถึงสุดยอดพระรัศมี 16 ซม. 
พระกริ่งไพรีพินาศ หน้าพระเพลา 15 ซม.สูงจากสุดฐานล่างถึงสุดยอดพระรัศมี 3.5 ซม. พระชัยวัฒน์แบบทั่วไป หน้าพระเพลา 8 ซม. สูงจากสุดฐานล่างถึงยอดพระรัศมี 1.5 ซม. 
พระชัยวัฒน์ไพรีพินาศ หน้าพระเพลา 1 ซม. สูงจากสุดฐานล่างถึงสุดยอดรัศมี 2 ซม. หม้อน้ำมนต์ สูง 175 ซม.กว้าง 11 ซม.
สำหรับพิธีการต่างๆนั้น เริ่มขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษยน พ.ศ.2469 เวลา 17.06 น. เริ่มจุดเทียนชัย 
สวดมนต์และสวดพุทธาภิเษกไปจนถึงเวลา 24.00 น. รุ่งขึ้นวันเสาร์ที่ 4 เมษายน สวดพุทธาภิเษกและภาณวารต่อตั้งแต่เวลา 09.00 น.
หยุดฉันเพลนแล้วสวดจนถึงเวลาที่ทำการเททองแล้วสวดพุทธาภิเษกและภาณวารต่อไปอีกจนถึงเวลาสวดมนต์บริกรรม เสร็จแล้วดับเทียนชัย 
พระที่หล่อและเหรียญกับบาตรครอบน้ำมนต์นี้ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิราณวงศ์ (ม.ร.วชื่น นพวงศ์) ทรงสร้างและโปรดให้สร้างขึ้น ณ.บริเวณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร
ขอขอบคุณข้อมูลจาก Google

 
 
Visitors: 2,565