เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ รุ่นแรก

เหรียญพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศฯ พ.ศ.2495 รุ่นแรก
เหรียญพระไพรีพินาศ ปี พ.ศ.2495 สร้างเนื่องในงานฉลองพระชนมายุครบ 80 ปี บริบูรณ์ของสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 13 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
สร้างพร้อมกันกับ พระบูชาไพรีพินาศ ที่หล่อและจำลองย่อจากองค์เดิม หน้าพระเพลา 8 ซม. สูงจากฐานล่างถึงสุดยอดพระรัศมี 16 ซม. 
พระกริ่งไพรีพินาศ หน้าพระเพลา 15 ซม.สูงจากสุดฐานล่างถึงสุดยอดพระรัศมี 3.5 ซม. พระชัยวัฒน์แบบทั่วไป หน