พระสมเด็จวัดเกศไชโย เจ็ดชั้นพิมพ์A จังหวัดอ่างทอง

พระสมเด็จวัดเกศไชโย เจ็ดชั้นพิมพ์A จังหวัดอ่างทอง 
สร้างโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) อดีตเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม 
ในสมัยรัชกาลที่ 4 กรุงรัตนโกสินทร์ สร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ. 2409 สมเด็จวัดเกศไชโย 
ที่มีความนิยมกันมากมีด้วยกัน 3 พิมพ์ 1 พิมพ์ 7 ชั้น 2 พิมพ์ 6 ชั้น อกตัน 3 พิมพ์ 6 ชั้น อกตลอด 
แต่ก็ยังมีพิมพ์อื่นอีกหลายพิมพ์ จากบันทึกของพระยาทิพโกษา (สอน โลหะนันทน์) และนายกนก สัชฌุกร 
ซึ่งได้บันทึกจากการบอกเล่าของพระธรรมถาวร จันทโชติ สามเณรที่ช่วยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) 
ตำผงเพื่อสร้างสมเด็จประมาณปี พ.ศ.2409 ที่วัดระฆังโฆสิตาราม. พระที่สร้างขึ้นสมัยนั้นมีทั้งพิมพ์สามชั้น และเจ็ดชั้น 
ส่วนพิมพ์เจ็ดชั้นทำไปบรรจุไว้ที่วัดเกศไชโย จังหวัดอ่างทอง นอกจากนี้ พระยาทิพโกษา 
ได้บันทึกไว้ว่าสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) 
สร้าพระเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับโยมมารดาที่มีชื่อว่า เกศ และตามีชื่อว่า ไช พระสมเด็จจึงถูกขนานนามตามชื่อวัดว่า สมเด็จวัดเกศไชโย 
สมเด็จพระพุฒาจารย์ ท่านสร้างพระสมเด็จ 7 ชั้น นี้ที่วัดระฆังโฆสิตารามแล้วนำมาแจกและบรรจุไว้ในกรุวัดไชโยวรวิหารนี้ 
ในคราวที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ ได้มาสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่หรือพระมหาพุทธพิมพ์ที่วัดนี้นั้นเอง
ขอขอบคุณข้อมูลจาก google
Visitors: 2,527