พระสมเด็จวัดเกศไชโย เจ็ดชั้นพิมพ์A จังหวัดอ่างทอง

พระสมเด็จวัดเกศไชโย เจ็ดชั้นพิมพ์A จังหวัดอ่างทอง 
สร้างโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) อดีตเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม 
ในสมัยรัชกาลที่ 4 กรุงรัตนโกสินทร์ สร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ. 2409 สมเด็จวัดเกศไชโย 
ที่มีความนิยมกันมากมีด้วยกัน 3 พิมพ์ 1 พิมพ์ 7 ชั้น 2 พิมพ์ 6 ชั้น อกตัน 3 พิมพ์ 6 ชั้น อกตลอด 
แต่ก็ยังมีพิมพ์อื่นอีกหลายพิมพ์ จากบันทึกของพระยาทิพโกษา (สอน โลหะนันทน์) และนายกนก สัชฌุกร 
ซึ่งได้บันทึกจากการบอกเล่าของพระธรรมถาวร จันทโชติ สามเณรที่ช่วยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) 
ตำผงเพื่อสร้างสมเด็จปร