หลวงพ่อเนียม วัดน้อย พิมพ์เศียรโล้น หลังงบน้ำอ้อย

พระหลวงพ่อเนียม วัดน้อย พิมพ์เศรียรโล้น หลังงบน้ำอ้อย

หลวงพ่อเนียม วัดน้อย สุพรรณบุรี ในสมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่นั้น ท่านเป็นเจ้าสำนักกัมมัฎฐานที่มีลูกศิษย์ลูกหามาก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกศิษย์ของท่านที่มีชื่อเสียงโด่งดัง อย่างเช่น หลวงพ่อโหน่ง วัดดอนมะดัน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ซึ่งประชาชนคนทั่วไปเชื่อกันว่า ท่านเป็นผู้ทรงคุณธรรมชั้นสูง ถึงขั้นอริยบุคคลและ 
หลวงพ่อปาน วัดนางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าของพระเครื่องทรงสัตว์อันโด่งดัง ได้ยินกิตติศัพท์ความชำนาญทางด้านวิปัสสนาธุระของ หลวงพ่อเนียม 
จึงดั้นด้นไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์อีกรูปหนึ่งเมื่อท่านเดินทางเข้าไปถึงวัดน้อย และขณะที่กำลังนั่งพักเหนื่อยอยู่นั้น 
หลวงพ่อเนียมท่านโผล่หน้าต่างออกปากเรียก หลวงพ่อปาน ว่า ท่านปาน อุตส่าห์เดินทางมาถึงวัดอาตมาแล้ว 
ทำไปถึงไม่ขึ้นมาบนกุฎิเล่า ทั้งๆที่ท่านทั้งสองรูปเพิ่งจะเคยพบเห็นกันเป็นครั้งแรก จากเหตุการณ์ครั้งนี้ย่อมแสดงว่า หลวงพ่อเนียม วัดน้อย 
ท่านได้คุณธรรมวิเศษที่เรียกว่า อภิญญา คือ ความรู้ยิ่งในพระพุทธศาสนา ๖ ประการ ประการข้อที่ ๓ คือ เจโตปริยญาณ คือ รู้จักกำหนดใจผู้อื่นนั่นเอง
หลวงพ่อเนียม มรณภาพเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๑ สมเด็จพระสังฆราชแพ วัดสุทัศน์ฯ ขณะที่ดำรงสมณศักดิ์เป็นที่ พระพรหมมุนี ได้เสด็จไปเป็นประธานจุดศพและด้วยศรัทธาเลื่อมใสในพระเครื่องของหลวงพ่อเนียม 
พระองค์ท่านยังได้นำเอาพระเครื่องของหลวงพ่อเนียมกลับมาแจกพระในวัดสุทัศน์ฯ เป็นจำนวนมากอีกด้วย

พุทธคุณ แคล้วคลาดและคงกระพันชาตรี

Visitors: 2,965