เหรียญโภคทรัพย์ เจ้าคุณนร

"เหรียญรุ่นโภคทรัพย์ เจ้าคุณนรฯ" เนื้อทองคำ ปี2513

เหรียญโภคทรัพย์ของเจ้าคุณนรฯ มียันต์พระภควัม หรือยันต์น้ำเต้า เป็นยันต์ประจำองค์ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวรเถร)
ซึ่งเป็น อดีตเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทร์ และเป็นพระอุปปัชฌาย์ของท่านเจ้าคุณนรฯ ซึ่งท่านเจ้าคุณนรให้ความเคารพศรัทธาและเทิดทูนไว้อย่างสูง
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) ได้ประดิษฐ์คิดขึ้นประกอบด้วยอักขระขอม 6 ตัวบรรจงในกรอบเรียงซ้อนกัน 3 ชั้น
รูปร่างเหมือนพระภควัมหรือพระสังกัจจายน์ หรือบางครั้งมองเหมือนน้ำเต้าครับ
แถวบนตัวอักษรบนสุด ตัว "อะ" หมายถึง อะระหัง ซึ่งหมายถึงองค์พระบรมศาสดา พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
แถวกลางคือตัว "อุ" และ "มะ" หมายถึง อุ-อุตตรธรรม คือพระธรรมอันยิ่งใหญ่ที่พระพุทธเจ้าได้ค้นพบ
มะ-มหาสังฆะ หมายถึง พระสงฆ์หมู่ใหญ่ ผู้เป็นสาวกของพระพุทธองค์ที่ช่วยกันดำรงพระศาสนามาจนปัจจุบัน
แถว ล่าง "พะ" มาจากคำเต็มว่าพุทธะ "ฆะ" ย่อมาจากคำเต็มว่า "โฆษะ" และ "อะ"
ซึ่งย่อมาจากคำเต็มว่าอาจารย์ เหรียญท่านเจ้าคุณนรฯ รุ่นโภคทรัพย์เล็ก และโภคทรัพย์ใหญ่
จัดสร้างโดยพระมหาสงัด สุวิเวโก ท่านเจ้าคุณนรฯอธิฐานจิต เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2513 ปั๊มโดยกองกษาปณ์
การสร้างมีทั้งหมด 3 เนื้อ ด้วยกันคือเนื้อทองคำ เนื้อเงิน และเนื้อนวโลหะครับ เหรียญโภคทรัพย์ ของเจ้าคุณนรฯ มีความสวยงาม
เป็นที่ต้องการของนักนิยมสะสมเหรียญเกจิคณาจารย์ของเมืองไทยเลยทีเดียว
ลักษณะเหรียญ ด้านหน้าเหรียญเป็นรูปเจ้าคุณนรฯ หันข้างในเหรียญทรงกลมและด้านล่างมีอักษรฉายาว่า "ธมฺมวิตกฺโก"
ด้านหลังเหรียญ จะเป็นยันต์น้ำเต้าหรือยันต์ภควัมภายในบรรจุอักขระขอม 6 ตัวและปีพ.ศ. ที่สร้างคือ 2513
ส่วนด้านข้างของเหรียญเป็นขอบสตางค์
พุทธคุณเด่นทางด้านเมตตามหานิยม และความเจริญในหน้าที่การงานดีเลิศครับ

Visitors: 8,809