ล็อกเก็ตหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว

ล็อกเก็ต หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว
ปี 2524 ล็อคเก็ตรุ่นต่างๆ หลวงปู่เพิ่ม ปุญญวสโน

สร้างเนื่องในงานบุญวันเกิดหลวงปู่เพิ่มเมื่อวันที่ 28 ม.ค. พ.ศ.2524 
สร้างไว้ 5 แม่พิมพ์
- รูปหัวใจ
- รูปไข่นั่งสมาธิเต็มองค์
- รูปไข่ครึ่งองค์
- รูปไข่ครึ่งองค์ ฉลองชนมายุ 96ปี
- รูปไข่ครึ่งองค์ หันข้าง
- รูปหยดน้ำกะไหล่
- รูปไข่กะไหล่
- ล็อคเก็ตฉลุลงยา
- แหนบ

Visitors: 2,527