สิงห์หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพธิ์

สิงห์หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพธิ์ จ.นครสวรรค์
สิงห์ของหลวงพ่อเดิม ถ้าแบ่งตามศิลปะของการของแกะ จะเป็นประเภทที่แกะเป็นสองขวัญ กับแกะเป็นสามขวัญ ซึ่งถ้าเป็นศิลปะช่างชาวบ้านงานแกะจะดูไม่ค่อยเรียบร้อย (ทั้งตัวเลข ๑ ไทยที่เป็นรูปขวัญและรูปร่างของสิงห์) ส่วนลักษณะของขวัญนั้น จะสังเกตกันที่ด้านข้างของลำตัวสิงห์ ที่แกะคล้ายกับเลข ๑ ไทย มีมิตินูนขึ้นเล็กน้อย(ถ้าเป็นช่างฝีมือ) ซึ่งจะแกะเรียงกันไปตามลำตัวของสิงห์ โดยมีลายเป็นเส้นวงโค้ง ทั้งทางด้านล่างและด้านบนของขวัญที่คล้ายกับเลข ๑ นี้ ส่วนศิลปะของการแกะนั้น ยังแบ่งออกเป็นประเภทตามลักษณะ เช่นแกะเป็นรูป "สิงห์ตะปบเหยื่อ"คือจะแกะยกเท้าหน้าขึ้นมา กับแกะเป็นรูปสิงห์ที่ยืนอยู่บนฐานแบบธรรมดา และนอกจากนี้แล้วก็มีแกะเป็นสิงห์อยู่ในรูปหัวใจ หรืออยู่ในรูปกรอบสี่เหลี่ยม โดยอาจเป็นรูปสี่เหลียมกรอบกระจก หรือสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดก็มี ดังนี้เป็นต้น ส่วนลักษณะในการแกะนั้น โดยมากปากจะเจาะกลวงตรงกลาง ส่วนตาเป็นแบบลูกเต๋า และอาจมีการลงรักหรือลงชาดไว้ในบางตัวก็มี ส่วนที่เท้าของสิงห์จะงุ้มจิกเข้าเกาะกับฐาน และในส่วนปลายของหาง จะแกะงอโค้งขึ้นมาติดกับแผงขนด้านท้ายทอย และในบางตัวก็แกะเป็นลายแผงขนคอ มองเป็นเส้นขีดยาวตามช่วงของลำคอ หรือขีดเป็นขั้นตรงหน้าอกก็มี ส่วนช่วงของลำตัวสิงห์จะยาว อกอยู่ต่ำใต้ท้องจะเว้ายกขึ้นช่วงหาง หลังจะแอ่นและส่วนท้ายของช่วงสะโพก ก็จะยกโค้งขึ้นมองดูรับกัน
Visitors: 2,965