เหรียญสมเด็จพระนเรศวร ตองโข่

เหรียญสมเด็จพระนเรศวร ตองโข่
หรือเรียกว่าเหรียญ ตองโข่ พ.ศ.2503 เหรียญนี้ผ่านพิธีมหาพุทธาภิเษกถึง 2 วาระ โดยพระเกจิคณาจารย์ชื่อดังมากมาย
ที่เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาในยุคนั้นมาก
"วาระแรก" ที่วัดราชบพิธสถิตสีมาราม กรุงเทพฯ
"วาระที่ 2" ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก
นอกจากนี้ยังประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระราชวังจันทน์
ซึ่งเป็นสถานที่ประสูติอีกด้วย เหรียญสมเด็จพระนเรศวรตองโข่ รุ่นแรก นับเป็นเหรียญยอดนิยม
เหรียญสมเด็จพระนเรศวรรุ่นนี้สร้างเพียง 2,000เหรียญและได้ถูกแจกให้กับทหารไทยและทหารไทยใหญ่ที่รบกับพม่าชายแดนในยุคนั้น
ขอขอบคุณข้อมูลจาก Google.